Olemme Facebookissa!

02.11.2023 Punkalaidun laskee tuloveroa ensi vuonna

Kunnanjohtaja Tuija Ojala sai luottamushenkilöiden syntymäpäivälahjan kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Lahjan ojensivat valtuuston puheenjohtaja Linda Lähdeniemi ja hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen. Ojalan kiitospuhetta kuuntelevat eturivissä kokoomuksen valtuutetut Juha Yli-Parri ja Ari Prihti.
Punkalaitumen kunta on yksi niistä harvoista maamme kunnista, jotka laskevat kunnallista tuloveroaan ensi vuonna. Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan kunnan tuloveroprosentti on tasan yhdeksän. Veroa lasketaan nykyisestä 0,36 prosenttiyksikköä.

Se, miksi Punkalaitumella kuntaveroa voidaan ensi vuonna laskea, selvisi kunnanjohtaja Tuija Ojalan puheenvuorosta hänen esitellessään kunnan osavuosikatsausta elokuun lopun tilanteessa. – Näyttää siltä, että meillä on tulossa hyvä tilinpäätös ja kuntalaisten verorasitusta voidaan vähentää.
Kuluva vuosi sisältää Ojalan mukaan verotulokertymässä ”rytmihäiriöitä”, sillä vuoden alku- ja loppupuolella saadaan tavallista korkeampia verotilityksiä. – Ensi vuosi näyttää sitten vaikeammalta.

Valtionosuusjärjestelmän muutoksesta ei ole mitään tietoa. Jotkut kunnathan joutuvat jo nyt palauttamaan valtionosuuksiaan. En usko, että me tulemme kuulumaan siihen joukkoon.
Päätetty kunnan tuloveron lasku aiheuttaa Punkalaitumen kunnan verotuloihin ensi vuonna noin 170 000 euron loven.


Myös kiinteistöverot päätettiin hyväksyä kunnanhallituksen esityksen mukaisina. Se tarkoittaa sitä, että vakinaisen asunnon veroa lasketaan 0,07 prosenttiyksiköllä. Vero on jatkossa 0,53 %. Yleinen kiinteistövero on 1,05 %, maa-alueet 1,30 % edellyttäen, että korotusta vaativa hallituksen suunnittelema säädös toteutuu. Mikäli säädös ei toteudu, on maa-alueiden vero 1,05 %. Muiden asuinrakennusten veroksi päätettiin 1,05 % ja voimalaitosten 2 %.


Vakinaisen asunnon veron laskusta kunniaa otti Marja Wakkala (sdp.), joka kunnanhallituksessa teki asiasta esityksen. Wakkala kertoi kokeilleensa kiinteistöverojen tasapuolistamista viime vuonna huonolla menestyksellä. Tänä vuonna uusi taktiikka puri muihin päättäjiin.


Kokoomuksen Ari Prihti puolestaan huomautti, että hallituksen suunnittelema säädösmuutos kiinteistöverotukseen sai alkunsa jo Sanna Marinin hallituksessa, eikä ole nykyisen hallituksen keksintö.


Noin muuten Punkalaitumen kunnalla tuntuu talouden puolesta menevän tällä hetkellä vähintään kohtuullisesti. – Taseessa on yli neljä miljoonaa puskuria. Tänä vuonna on pystytty toteuttamaan investointeja niin, etteivät ne synnyttä suurta kulupainetta ensi vuonna, Tuija Ojala summasi.

Läntinen työllisyysalue aiheuttaa paljon työtä


Kunnanvaltuusto käsitteli melko kiireellisellä aikataululla kunnan liittymisen Sastamala-vetoiseen Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueeseen. Työllisyysalueen perustaminen liittyy TE24-uudistukseen, jota kunnanjohtaja Tuija Ojala kuvaili työllistäväksi.


Alun perin Punkalaidun oli lähdössä mukaan Tampereen johtamaan maakuntakokonaisuuteen, mutta elokuussa kelkka kääntyi, kun läntisen Pirkanmaan kuusi kuntaa päättivät perustaa oman työllisyysalueen. – TE24 on iso ja hankala asia. Sen parissa on tehty paljon töitä ja tullaan tekemään jatkossakin. Uudistus on vaikeampi kuin hyvinvointialueuudistus, Tuija Ojala kuvaili.


Hän uskoi Sastamala-vetoisen työllisyysalueen olevan toimiva ja kertoi kuuden kunnan irtioton synnyttäneen kiinnostusta myös maakuntarajojen ulkopuolella. Ainoa huoli Ojalalla oli kuntien väestörakenteesta. Työllisyysalue vaatii 20 000 työllisen asukkaan väestöpohjan ja nykymenolla tuo raja tullaan alittamaan.


Jos kunnanjohtajan puheista jotain johtopäätöstä saattoi vetää, niin käsiteet TE24 ja työllisyysalue kuullaan vielä useita kertoja kunnantalon valtuustosalissa.


Marja Wakkala korosti, että tärkeää uuden työllisyysalueen toiminnassa olisi, että lähipalvelut turvattaisiin. Tämä onkin Tuija Ojalan mukaan juuri yksi keskeisistä syistä, miksi Tampereen toiminnat keskittävästä mallista haluttiin irtautua.

Muut päätökset


Valtuusto hyväksyi kokouksessaan kunnalle uuden kotouttamisohjelman, joka on lakiin perustuva. Punkalaidun on ilmoittanut ottavansa vastaan kiintiöpakolaisia ja sen vuoksi kotouttamisohjelma on oltava. – Kysyntää kiintiöpakolaispaikoista ei ole paljoa ollut, totesi kunnanjohtaja Ojala.


– Kotouttaminen on taitolaji ja tuntuu siltä, ettei yksikään kunta siinä onnistu. Tämä on taas näitä papereita, arveli Marja Wakkala.


300 000 euron pääomalainan myöntäminen vaikeuksissa olevalle Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:lle synnytti runsaasti jääviyksiä, sillä useampi kunnan johtavista päättäjistä kuuluu yhtiön hallitukseen. Puhetta pykälän ajan johtikin valtuuston II varapuheenjohtaja Sirkka Madekivi (kok.).


– Kaikki tietävät, että osakeyhtiön pitäisi pyöriä omillaan, eikä omistajan tarvitsisi sitä pönkittää. Nyt on pakkotilanne, ettei yhtiö joudu selvitystilaan, totesi Timo Karunen (kesk.) ja kehotti yhtiön hallitusta voimakkaisiin saneeraustoimiin talouden tervehdyttämiseksi.


Juha Yli-Parri (kok.) huomautti, että kunnan vuokra-asunnot ovat aiheuttaneet ongelmia omistajalleen jo ainakin 30 vuoden ajan. – Mikään ei ole muuttunut ja ongelmat vain jatkuvat.


Sari Lappalainen (sdp.) puolestaan kaipasi jämäkkyyttä esimerkiksi vuokrien perintään. Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen totesikin tähän kiinnitetyn huomiota. Hän tuumaili myös, että asuntokanta on iäkästä, eikä sille välttämättä löydy kovin helposti uutta omistajaa sijoittajasektorilta.


Valtuuston puheenjohtajan Linda Lähdeniemen (kesk.) kopauttaessa nuijalla kokouksen päättyneeksi muistettiin eilen 60-vuotismerkkipäiväänsä viettänyttä Tuija Ojalaa. Hän sai kunnan päättäjiltä lahjaksi toivomansa lahjakortin kuppaukseen. Lahjan luovuttivat Linda Lähdeniemi ja Timo Oravainen.

 

 

Evästeet