Olemme Facebookissa!

02.09.2021 Asumiskokemus 2021 -tutkimus ei sisällä suurta draamaa

Elinvoimaluotsi Aki Mikkolan mukaan asukaskysely antaa päättäjille työkalun kuntastrategian päivittämiseen.
Taloustutkimus Oy toteutti Punkalaitumen kunnalle Asukaskokemus 2021 -tutkimuksen, johon puhelinhaastattelussa vastasivat sekä vakituiset asukkaat että vapaa-ajanasukkaat. – Tutkimuksen tuloksissa ei ole suurtaa draamaa, mutta ne ovat hyvä työkalu päättäjille kuntastrategian päivityksessä, sanoo elinvoimaluotsi Aki Mikkola.

Jos peruspunkalaitumelaisittain aloitetaan heikkouksista, molempia vastaajaryhmiä yhdistää se, että he eivät koe Punkalaidunta vetovoimaiseksi. – Samaa mieltä olivat myös yrittäjät Yrityskokemus 2021 -tutkimuksessa, sanoo Aki Mikkola. Hän tosin muistuttaa, että kunnassa on lähiaikoina tehty töitä vetovoiman lisäämikseksi muun muassa somekampanjoinnilla ja tässä on saavutettu myös tuloksia.


Toisena selkeänä heikkoutena on Mikkolan mukaan, ettei yksikään kolmesta vastaajaryhmästä pidä kunnan viestintää ja tiedottamista riittävänä.  Tämä nousee vastauksissa kehittämiskohteeksi. Tiedon saamisessa ihmiset tuntuvat luottavan edelleen tilattaviin lehtiin.


– Itse olen tuloksia analysoinut sen verran, että vastaajaprofiilien perusteella kriittisimmin Punkalaitumeen suhtautuvat taajamassa yksin asuvat miehet.

Viihtyisä ja turvallinen


Tutkimuksessa selvästi positiiviseen kategoriaan nousee monia asioita. Näistä suurimmat ovat Punkalaitumen viihtyvyys ja turvallisuus sekä ihmisten kokemus omasta hyvinvoinnistaan.


– Myös arjen asioiden tunnetaan sujuvan. Sekin nousee esiin, että meillä on runsaasti mahdollisuuksia vapaa-ajan tekemiseen. Kunnan koetaan myös panostavan lapsiin ja nuoriin, Aki Mikkola toteaa.


Korona-aikaan liittyen Punkalaitumen kunta saa toiminnastaan erittäin hyvän arvion.


Kokonaistyytyväisyydessä mitattuna arvosanan 9–10 kaikista vastanneista antaa 37 %. Tutkimuksen otos on vakituisten asukkaiden osalta sata ja vapaa-ajan asukkaiden osalta 33 vastaajaa.


– Tutkimuksen tulosten kannalta on hyvä, että tutkimus on ammattilaisten tekemä. Tietoon voi luottaa. Kunnan kannalta iso kysymys on, mihin kaikkeen se voi vaikuttaa, koska kaikkeen emme vaikuttaa voi. Kunta ei voi esimerkiksi tuottaa yksityisen sektorin palveluita, mikäli kuntalaiset pitävät niitä liian vähäisinä, huomauttaa Aki Mikkola.

Hyvä kuva mielipiteistä


– Satunnaisotantana sata puhelinhaastattelua antaa kyllä hyvän kuvan kuntalaisten mielipiteistä. Tulokset ”kyllääntyvät” jo muutaman kymmenen haastattelun jälkeen, sanoo tutkimuksen suorittaneen Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Kari-Pekka Töyrylä.


Hänen mukaansa tulokset myös ovat pääpiirteittäin linjassa verrokkiryhmän kuntien kanssa. –  Tulokset ovat hieman heikompia palvelujen saatavuuden sekä arjen asioiden hoitamisen osalta. Myös verotuksen katsotaan olevan kovempaa kuin muualla.


– Verrokkiryhmää paremmat tulokset Punkalaidun saa etätyön tekemisen edellytyksissä ja lasten ja nuorten kasvuympäristöstä.


Töyrylän mukaan Punkalaitumella suhtauduttiin myönteisesti haastattelukysymyksiin vastaamiseen. – Asukastutkimuksiin vastaaminen on suosittua. Asia koetaan tärkeäksi. Kieltäytymisiä ei tule paljon ja ihmiset ovat kiinnostuneita antamaan palautetta. He haluavat vaikuttaa myös tällä tavalla.

 

Evästeet