Olemme Facebookissa!

02.02.2017 Yli puolet valtuutetuista ehdolle kevään vaaleissa

Kuntavaalit järjestetään keväällä 9. huhtikuuta. Punkalaitumen Sanomat kysyi nykyisiltä valtuutetuilta aikovat he asettua vaalissa ehdolle? Valtuutetut saivat myös mahdollisuuden perustella päätöstään.

Vastausten perusteella 12 nykyistä valtuutettua asettuu ehdolle vaaleissa. Kantaansa harkitsee edelleen kaksi valtuutettua. Näillä näkymin viisi nykyisistä valtuutetuista ei olisi asettumassa ehdokkaaksi.

Ehdolle asettuvat

Timo Karunen, kesk. 1. Kyllä olen ehdolla. 2. Pidän valtuustotyötä mielenkiintoisena ja innokkuutta on jäljellä. Koen päässeeni vaikuttamaan asioihin äänestäjieni toivomalla tavalla. Yhteistyö muiden valtuutettujen kanssa on onnistunut omassa ryhmässä ja puolueiden välillä.

Harri Lumme, kok. 1. Kyllä aion. 2. Seuraavalla vaalikaudella edessä on tärkeitä päätöksiä ainakin sote-, varhaiskasvatus- ja koulupuolella. Myös oikeanlaiset, kuntamme vahvuuksiin perustuvat elinkeinopoliittiset linjaukset ovat ratkaisevassa roolissa kun rakennetaan tulevaisuuden Punkalaidunta. Muun muassa näihin asioihin haluan olla vaikuttamassa, jotta kotikuntamme säilyy elinvoimaisena yhteisönä myös jatkossa.

Sirkka Madekivi, kok. 1. Aion. 2. Haluan huolehtia kunnan asioista ja olla vaikuttamassa Punkalaitumen tulevaisuuteen.

Martti Mölsä, ps. 1. Kyllä 2. Vaikka 36 vuotta on jo luottamustoimia takana, niin vielä on lähdettävä turvaamaan kuntamme itsenäisyyden säilymistä. Kansa toki päättää kuinka käy. Olisimme nyt Sastamalaa, jos Matti Roukka ja minä emme olisi olleet valtuustossa vuonna 2008.

Ari Prihti, ps. 1. Kyllä, olen kuntavaaleissa ehdokkaana. 2. Itsenäisen kunnan asioiden hoitaminen yhteistyössä yli kunta- ja maakuntarajojen kiinnostaa edelleen. En ole valmis myymään enkä ulkoistamaan kuntalaisiamme koskevia päätöksiä kuntarajojemme ulkopuolelle. Oma kunta edellä.

Sakari Pärssinen, ps. 1. Kyllä olen ehdolla tulevissa vaaleissa. 2. Haluan olla tietoinen mitä kunnassamme tapahtuu ja vaikuttaa osaltani asioiden kehittymiseen oikeudenmukaiseen ja myönteiseen suuntaan itsenäisenä kuntana. Tavoite täällä ei voi olla vain paljon työllisyyttä, vaan hyvä, tasavertainen ”elämäntaso” kaikille.

Sanna Salioja, kesk. 1. Olen ehdolla kuntavaaleissa. 2. Olen mukana mielenkiinnosta. Aina asioihin ei voi vaikuttaa, paljon sanellaan valtion tasolta - mutta on mielenkiintoista yrittää. Pienen kunnan vahvuus on yhteistyössä. Tarvitaan ihmisiä, jotka ottavat selvää asioista ja keskustelevat. Luottamustoimiin ei kannata lähteä ollakseen poissa fyysisesti tai henkisesti. Naisia kaivataan mukaan. Ei siksi, että kumpikaan on toistaan parempi, vaan siksi että luottamustoimissa tarvitaan molempia.

Ville Seppä, ps. 1. Aion asettua ehdolle. 2. Haluan antaa äänestäjille mahdollisuuden hyödyntää 41 vuoden kokemustani Punkalaitumesta ja punkalaitumelaisuudesta. Mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisen, yhteisön ja ympäristön hyvinvointiin sekä kehittämiseen on rajallisesti mutta koen, että tämä on yksi niistä.

Martti Törmä, kesk. 1. Olen antanut suostumukseni ehdokkaaksi. 2. Kunnassa on paljon tärkeitä päätöksiä tulossa.

Outi Uusi-Kouvo, kesk. 1. Aion asettua. 2. Mielestäni valtuuston kokoonpano on paras silloin, kun siellä on mahdollisimman paljon erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä. Itse edustan kokemusta ja keski-ikää. Vuosien mittaan minulle on kertynyt laaja kokemus kuntapuolen päätöksenteosta ja hyvä sosiaalinen verkosto siihen liittyen koko maakunnan alueella.

Marja Wakkala, sdp. 1. Asetun ehdolle. 2. Olen kiinnostunut kunnan asioiden hoidosta.

Juha Yli-Parri, kok. 1. Kyllä. Nimi on paperissa. 2. Koen, että valtuutettuna pääsee vaikuttamaan kunnan ja kuntalaisten asioihin. Kun on valtuutettuna toiminut useita kausia, on työ tuttua ja kokemustakin kertynyt. Politiikka on vieläpä mielenkiintoista.

Valtuustotyön jättävät

Arto Asa, kok. 1. En asetu ehdolle vaaleissa. 2. Aika ei tahdo riittää. Välillä koen myös, että työni ja päätettävät asiat ovat turhan lähellä toisiaan. Vaikka kyse ei ole jääviysongelmasta lainsäädöllisesti, niin itsellä on jotenkin turhautunut olo, kun päätetään sivistystoimen tai koulupuolen asioista.

Juha Kouvo, kesk.  1. En asetu ehdolle. 2. Koen, ettei minulla ole riittävästi aikaa perehtyä asioihin niiden vaatimalla tavalla.

Matti Seppä, kesk. 1. Näillä näkymin en ole lähdössä ehdolle. 2. –.

Aiemmin valtuutetuista Sami Ojanen (ps.), Tomi Anttila (ps.) ja Jouko Mäkelä (vas.) ovat ilmoittaneet, etteivät aio asettua ehdolle vaaleissa.

Päätös tekemättä

Sami Ali-Rantala, kesk. 1. Lopullista ja varmaa päätöstä en vielä ole tehnyt mutta todennäköisesti kyllä. Pitää asiasta vielä keskustella läheisten ja oman puolueen väen kanssa. 2. Vaikka sote-asioissa päätösvalta on kunnilta viety niin kyllä täällä vielä asioita riittää pohdittavaksi ja eteenpäin vietäväksi ihan paikallistasolla. Esimerkiksi sivistys- ja vapaa-ajantoimen puolella meillä on viime vuosina tehty hyvää työtä ja asioita on kehitetty. Haluan osaltani varmistaa, että heillä jatkossakin riittävät resurssit tehdä työtään hyvin. Eritysmaininta pitää antaa kirjaston henkilökunnalle, joka on toimintaansa kehittänyt monipuoliseksi ja erittäin asiakaslähtöiseen suuntaan. Olen myös viihtynyt nykyisessä luottamustoimessa tarkastuslautakunnassa.

Martti Lehtelä, kesk. 1. Lopullista päätöstä en ole vielä tehnyt suuntaan tai toiseen. 2. Toisaalta kiinnostustakin on, mutta toisessa vaakakupissa alkaa ikäkin painaa. Pitää ensiksi ainakin katsoa, jos listat vaikka täyttyisivät nuoremmista ehdokkaista.

Valtuutetuista Petri Korhonen (sdp.) ei halunnut kommentoida Punkalaitumen Sanomien kyselyä mahdollisesta ehdokkuudesta.

 

Evästeet